WVS onderwijs / Melior advies ontwikkelt zich door in Noord – Oost Nederland

WVS  en Melior zijn in het westen van het land inmiddels een gerenommeerd interim– en adviesbureau, in mijn regio zijn we nog volop bezig dit te realiseren. Dit proces is kort voor de corona uitbraak gestart en dit heeft dus zeker belemmerend gewerkt.

Ik ben inmiddels een aantal jaar bezig om WVS / Melior in de regio Noord – Oost meer bekendheid te geven en natuurlijk om in opdrachten gewoon te zorgen dat het beter werkt en om te zorgen voor blijvend beter onderwijs.  Opdrachtgevers in deze regio weten WVS / Melior steeds beter en vaker te bereiken.

Inmiddels hebben wij bij meer dan 15 besturen als WVS / Melior ruim 30 opdrachten uitgevoerd.

Wat geven de opdrachtgevers aan ons terug:

  • Er is een goede uitvraag wat nodig is en een goede match tussen opdracht en degene die de opdracht uitvoert.
  • Er wordt door WVS / Melior bij een vraag snel geschakeld.
  • Er wordt m.b.t. interim-opdrachten via een plan van aanpak gewerkt. En dit plan wordt ook elke 8-10 weken besproken in de driehoek opdrachtgever – interimmer – opdrachtbegeleider.
  • Standaard is er een opdrachtbegeleider die vraagbaak is voor de interimmer en die ook de gespreksleider tussen opdrachtgever en interimmer is.
  • De opdracht wordt netjes afgerond d.m.v. een plan van overdracht, zodat de nieuwe directeur / intern begeleider voort kan werken op wat er opgebouwd is.

Vanaf augustus 2023 gaan we een volgende fase in. Ikzelf stap volledig over naar WVS / Melior, zodat ik nog beter opdrachtgevers en collega’s terzijde kan staan. Naast het werken met ZZP-ers gaan wij ons WVS / Melior team van medewerkers in eigen dienst verder uitbreiden. De eerste interim-directeur en eerste IB-er/kwaliteitsmedewerker zijn aangesteld en we staan op het punt om nog een aantal interimmers / adviseurs in dienst te nemen (een van hen stelt zich in deze nieuwsbrief voor).  Natuurlijk zijn we ook constant bezig om een goede kring van ZZP-ers aan ons te binden.

Wij hebben een kantoor in de stad Zwolle. Een mooi eigentijds ingericht gebouw waar we – centraal in onze regio – kunnen werken en (potentiële) opdrachtgevers kunnen ontvangen. We zijn vanaf de A28 snel en goed te bereiken met voldoende parkeergelegenheid.

We denken graag met een positief, kritische blik mee over wat nodig is voor blijvend beter onderwijs.

Gert Laarman
06-46261402
glaarman@wvsonderwijs.nl