Werkwijze

Onmiddellijk in actie

Wij weten het: als u belt of mailt is de nood aan de man. Daar is onze werkwijze vanaf het allereerste begin op afgestemd. Daarom spreken we de casus meteen telefonisch door of maken we voor diezelfde dag (uiterlijk de volgende dag) een afspraak. Onmiddellijk na afloop van dit gesprek start ons matchingsproces, zodat wij u zo snel mogelijk van één of meerdere kandidaten kunnen voorzien.

Ons streven: deze week de vraag, volgende week onze collega in uw school!

Het is wel eens gebeurd dat ik om 22.00 uur gebeld werd en we de volgende dag met een interimmer om tafel zaten.

Ben Hofsink, teamleider

Planmatige, transparante aanpak

Onze werkwijze is planmatig en transparant. We leggen vast wat er in grote lijnen gaat gebeuren. We rapporteren over de beginsituatie, de voortgang en het eindresultaat. Zo zorgen we voor een heldere dienstverlening met meetbaar effect.

Betrokkenheid

Wij willen van wezenlijke meerwaarde zijn. Daarom gaat onze dienstverlening verder dan het uitsluitend ‘oppakken’ van een meegegeven opdracht. We kijken verder en onderzoeken daarbij de onderliggende, wellicht nog, onbekende knelpunten. Onze interim-directeur start altijd met een grondige analyse. Dit bestaat o.a. uit het voeren van gesprekken met de leerkrachten en het brengen van klassenbezoeken.

Zo brengen we de beginsituatie helder in beeld en werken we aan een professionele samenwerkingsrelatie met het team.

Op basis van onze analyse formuleren we een concreet advies, gericht op de ontwikkeling van de organisatie.

We komen niet om tien uur binnen en gaan om twee uur weer weg. Het lijkt een klein dingetje, maar als we ons committeren aan een school, dan zijn we er ook echt.

Ben Hofsink, teamleider
Aanvraag

Aanvraag & matching

Op basis van de specifieke behoefte van de opdrachtgever, gaan wij op zoek naar de juiste match.

Kennismaken

Kennismaking

Gesprek tussen opdrachtgever en medewerker(s) WVS.

Aanpak

Plan van aanpak

De interim-directeur analyseert de beginsituatie en schrijft een plan van aanpak.

Voortgang

Voortgangsbewaking

Er wordt gekeken naar de voortgang in zowel het proces als resultaat d.m.v. een tussenanalyse. Dit wordt vastgelegd in een rapportage en besproken met de opdrachtgever.

Afronding

Afronding

De opdracht wordt afgesloten met een door de interim-directeur geschreven plan van overdracht. Hierin staat een resultatenoverzicht en vervolgadviezen.

Geslaagd

Geslaagde opdracht!

Als het goed is, heeft de school ons nu niet meer nodig. Waar nodig bieden we natuurlijk nog nazorg.