Ton van Nieuwkoop

Directeur WVS Onderwijs

tvannieuwkoop@wvsonderwijs.nl
06 104 232 89

Blijven weten en voelen wat er in de school gebeurt, vind ik van groot belang om mijn functie als directeur van WVS Onderwijs te kunnen vervullen. Hoe kun je immers helpen of adviseren als je de taal van het onderwijs niet meer verstaat en spreekt?

Dit realiseer ik door zelf elk jaar wel enkele opdrachten uit te voeren, maar vooral door samen met collega’s te sparren over de vragen/opdrachten die door de opdrachtgevers bij ons zijn neergelegd. Met elkaar analyseren, keuzes maken en lijnen uitzetten om daarmee het allerbeste voor de school en dus haar leerlingen te kunnen realiseren.

In de contacten met (potentiële) opdrachtgevers zie ik het als een uitdaging om een goed beeld te vormen van de organisatie c.q. de school en een inschatting te maken van de gewenste kwaliteiten en persoonlijkheid van de door ons in te zetten medewerker.

Hoe beter dit aansluit bij het profiel en de behoefte van de school of het team, hoe groter de kans op structurele oplossingen voor de gestelde hulpvragen.

In de door mijzelf uitgevoerde opdrachten ervaart men mij als een stabiele persoonlijkheid met een groot analytisch vermogen. Hierdoor kan ik snel hoofd- en bijzaken scheiden oftewel prioriteiten aanbrengen en grenzen stellen. Voor de medewerkers/collega’s ontstaat hierdoor heel snel duidelijkheid en geeft dit rust.

Een ander kenmerk is dat ik goed kan luisteren, maar ook (confronterende) verhelderings-vragen stel. Ik benoem door mij gesignaleerd gedrag en geef aan wat dat bij mij en mogelijk anderen oproept. Hierbij respecteer ik (de mening van) de ander, zonder mijn verantwoordelijkheid als leidinggevende te veronachtzamen.

Mijn enthousiasme groeit als ik aan de slag kan met het analyseren van een complexe situatie en als de betrokkenen met mijn feedback weer overzicht hebben en/of verder kunnen.

Ik ken het onderwijs van binnenuit en tegelijkertijd ben ik altijd de zogenaamde ‘frisse blik van buiten’ met een wat zakelijke insteek. De combinatie hiervan maakt dat ik, met een mooie balans tussen professionele betrokkenheid en distantie, van meerwaarde kan zijn.

Met als doel: Gewoon zorgen dat het beter werkt!