Ton van Nieuwkoop

Directeur WVS Onderwijs

tvannieuwkoop@wvsonderwijs.nl
06 104 232 89

Een onderwijsman die bestuur en management in het Primair Onderwijs helpt bij het oplossen van allerlei vraagstukken door de inzet van interim medewerkers.

Als directeur van WVS Onderwijs heb ik veel contact met besturen en directies. In deze contacten zie ik het als een uitdaging om een goed beeld te vormen van de organisatie c.q. de school om een inschatting te maken van de gewenste kwaliteiten en persoonlijkheid van de door ons in te zetten medewerker. Hoe beter dit aansluit bij het profiel en de behoefte van de school of het team (de matching), hoe groter de kans op structurele oplossingen voor de gestelde hulpvragen.

Blijven weten en voelen wat er in de school gebeurt, vind ik daarom van groot belang om mijn functie te kunnen vervullen. Hoe kun je immers helpen of adviseren als je de taal van het onderwijs niet meer verstaat en spreekt?

Dit ‘in verbinding blijven’ realiseer ik door zelf elk jaar enkele opdrachten uit te voeren, maar vooral door samen met collega’s te sparren over de vragen/opdrachten die door de opdrachtgevers bij ons zijn neergelegd. Met elkaar analyseren, keuzes maken en lijnen uitzetten om daarmee het allerbeste voor de school en dus haar leerlingen te kunnen realiseren.

In feedbackgesprekken word ik omschreven als een stabiele persoonlijkheid met een groot analytisch vermogen. Ik onderscheid snel hoofd- en bijzaken oftewel ik breng prioriteiten aan en stel grenzen. Hierdoor ontstaat heel snel duidelijkheid en dit geeft rust.

Een ander kenmerk is dat ik goed kan luisteren, maar ook (confronterende) verhelderings-vragen stel. Ik benoem door mij gesignaleerd gedrag en geef aan wat dat bij mij en mogelijk anderen oproept. Hierbij respecteer ik (de mening van) de ander, zonder mijn verantwoordelijkheid als leidinggevende te veronachtzamen.

Mijn enthousiasme groeit als ik aan de slag kan met het analyseren van een complexe situatie en de betrokkenen met de feedback weer overzicht hebben en/of verder kunnen.

Ik ken zoals gezegd het onderwijs van binnenuit en tegelijkertijd ben ik altijd de zogenaamde ‘frisse blik van buiten’ met een zakelijke insteek. De combinatie hiervan maakt, dat ik met een mooie balans tussen professionele betrokkenheid en distantie van meerwaarde kan zijn.

Met als doel: Gewoon zorgen dat het beter werkt!