Richard Joosse

Interim-directeur

rjoosse@wvsonderwijs.nl
06-1313 7970

Specialismen:

  • Crisis management
  • Professionaliseren van de schoolorganisatie
  • Toekomstgericht onderwijs (inclusief ICT)

Ik heb, als persoon, een passie voor het onderwijs. Ik werk gestructureerd, doelgericht en consistent aan de voorwaarden die dit onderwijs mogelijk maakt.

Ik analyseer situaties snel en kan hoofd- en bijzaken scheiden, oftewel prioriteiten aanbrengen en grenzen stellen. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers, ouders en leerlingen al vrij snel duidelijkheid ervaren in hun eigen leer- en werkomgeving.

Ik kan luisteren, maar ook doorvragen om boven water te krijgen wat echt speelt. Daarbij heb ik aandacht voor de competenties van medewerkers en kinderen, maar houd ook het belang van de opdrachtgever en de school voor ogen.

In mijn opdrachten zie ik het als een meerwaarde om, vanuit de bestaande kwaliteiten en expertise, teamleden mee te laten denken in de ontwikkeling van de school. Zij dragen immers samen de school, ook als de interim- directeur weer weg is.

Ik geniet als ik kan bijdragen aan toekomstgericht onderwijs en van medewerkers die elke dag vol enthousiasme hun onderwijs verzorgen. Ik ben tevreden als ik tijdens mijn interim periode een aanzet heb kunnen geven tot een duurzame verbetering van het onderwijs, werkomstandigheden of de schoolorganisatie.