Peter Donatz

Interim-directeur

pdonatz@wvsonderwijs.nl
06-5188 3474

Opdrachtgevers zijn positief over mijn analytisch vermogen, waarmee de situatie snel en helder in beeld gebracht wordt. Een organisatie, zoals een school, analyseren, vervolgens planmatig aan de verbeteringen werken, waarbij de samenwerking met het bestaande team gezocht wordt, zie ik als een van mijn kwaliteiten. Daarbij spelen het luisteren naar teamleden, het maken van heldere afspraken, het nemen van duidelijke beslissingen een belangrijke rol. Ook benoemen de opdrachtgevers de communicatie met hen als een meerwaarde. Daarnaast zijn vakbekwaamheid, resultaat- en klantgerichtheid aspecten in het persoonlijk functioneren, die positief gewaardeerd worden.

Diversiteit in het werk haalt het beste in mij boven. In de variatie van de opdrachten ligt daar een mooie basis. Naast directeur a.i. op diverse basisscholen, ben ik ook ingezet als algemeen directeur van een schoolbestuur, als bestuurssecretaris en als directeur in de retail branche. Al met al opdrachten die zeer divers van aard zijn geweest. En dat niet alleen, maar ook bij zeer verschillende organisaties. Juist deze diversiteit brengt dus het beste in mij boven.

Ik zie het als een uitdaging teams te motiveren voor hun werk. En dan niet alleen voor het werk voor de groep, ook de invulling van de rol als teamlid vormt een belangrijk deel van het werk van groepsleerkracht.
Teamleden brengen tot een professionele samenwerking, die gericht is op ontwikkeling. In hun persoonlijke ontwikkeling ligt de basis om als team te komen tot een beter functionerende organisatie.

“Interim” is weliswaar synoniem voor “Tijdelijk”, maar juist daarin ligt vaak de kern van de opdracht: de voorbereidingen treffen voor een opvolger, zodat hij/zij kan instappen in een organisatie waar de fundamenten voor een stevig bouwwerk al zijn gelegd.

Vanuit de ervaringen opgedaan in een lange onderwijs carrière gekoppeld aan een bedrijfsmatige invalshoek de opdracht uitvoeren onder het WVS-motto: “Gewoon zorgen dat het beter werkt.”

Lees hier een praktijkverhaal van mij:
Wat is eigenlijk bijzonder?