Martha Broersma

Interim-directeur

mbroersma@wvsonderwijs.nl
06-4155 8964

Ik ben positief ingesteld en ga er van uit dat problemen er zijn om opgelost te worden. Ik vind het een uitdaging om snel een situatie te analyseren en prioriteiten aan te brengen. Ik kan mensen goed meenemen, ben besluitvaardig en ik werk gestructureerd, waarbij ik de inhoud aangrijp voor organisatieontwikkeling. Het is voor mij belangrijk dat wat we doen, aansluit  bij de visie van de school. En dan met z’n allen aan de slag!

Ik vind het belangrijk om mij steeds te ontwikkelen door middel van trainingen, masterclasses en workshops. Nieuwe kennis geeft mij nieuwe mogelijkheden en energie! Als kind wilde ik al niets liever dan later het onderwijs in. Ik zat hele woensdagmiddagen aan een tekentafel bij mijn vader op de LTS: kijken wat er allemaal in een klaslokaal gebeurde! Dat is niet veranderd. Ik vind het (nog steeds) prettig om in een school te opereren met leerkrachten, ouders en kinderen.

Ik vind het belangrijk dat alles wat ik inzet in een school ten goede komt aan de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor zie ik voor mijzelf een voorwaardenscheppende rol in de school en voor de leerkrachten.

De afgelopen jaren heb ik in verschillende organisaties gewerkt: in het PO, SBO, SO en VSO en  ook als waarnemend bestuurder gewerkt.
Ik ben een verbinder: ik heb in samenwerking met  PCBO en het VO een prachtig project opgezet voor hoogbegaafde kinderen, aangezien ik zag dat wij op een andere manier meer voor deze kinderen konden betekenen.

Daarnaast heb ik voor de stichting PCBO een Kennisacademie opgezet, waar veel collega’s gebruik van hebben gemaakt. Bij de opzet van de Kennisacademie was de grootste drijfveer dat leerkrachten gemotiveerd en geïnspireerd worden. Dit probeer ik ook op de scholen te bewerkstelligen waar ik kom.  Wanneer deze voorwaarden er zijn, dan kun je ook weer met z’n allen vooruit!