Kees Bruggeman

Interim-directeur
Interim-bestuurder

kbruggeman@wvsonderwijs.nl
06-1100 4462

Specialismen:

 • Crisis management
 • HRM
 • Professionaliseren van de schoolorganisatie
 • Teamcoaching
 • Transitie teams
 • Zwakke school

Ik ben een gedreven persoon en doe met enthousiasme mijn werk, ben betrouwbaar en kom afspraken na. Ik ben oplossingsgericht en met ruim dertig jaar ervaring in het onderwijs, durf ik te zeggen dat ik op alle terreinen veel bagage in huis heb.

Ik houd ervan mijn werk goed te doen, kan goed analyseren, werk gestructureerd en heb een goed empathisch vermogen om met collega’s prettig en doelmatig samen te werken.

Ik word enthousiast als ik voor collega’s en bestuurders van de scholen van betekenis kan zijn. Ik ga aan de slag met een duidelijk geformuleerde opdracht en wil die opdracht zo goed mogelijk uitvoeren, zodat ik bij mijn  vertrek voor een volgende opdracht kan zeggen dat mijn aanwezigheid van waarde was.

De afgelopen jaren heb ik als directeur en bestuurder leiding gegeven aan verschillende verandertrajecten. Ik word gemotiveerd door mensen die enthousiast meebouwen aan een organisatie, die zelf ook mee willen groeien.

Graag noem ik enkele successen die mij voldoening hebben gegeven:

 • Een project gericht op inzet van formatie op korte en lange termijn, waarbij negatieve jaarcijfers structureel werden omgebogen tot een positief resultaat, waardoor middelen zijn vrijgemaakt voor kwaliteitsverbetering.
 • Een scholenfusie waarbij drie scholen met succes zijn samengebracht tot één nieuw concept.
 • Participatie in werkgroepen voor de realisatie van nieuwe schoolgebouwen.
 • Het ombuigen van een vereniging naar een stichting.
 • Het schrijven van een koersdocument als vervanging van een strategisch beleidsplan met alle gremia van een organisatie. Uit dat traject werd een naam geboren voor een nieuwe stichting.
 • ‘Gewoon’ directeur zijn van een school, waarbij ik van betekenis was voor kinderen, leerkrachten en ouders. Sleutelwoorden die in deze functie bij mij passen zijn  communicatie en zichtbaarheid.

Kortom:
Verbinden en van betekenis zijn.