Iepko Weijdema

Interim-directeur
Interim-bestuurder

iweijdema@wvsonderwijs.nl
06-5327 8192

Specialismen:

  • Crisis management
  • Planmatig werken
  • Professionaliseren van de schoolorganisatie
  • Transitie teams

Een gedreven en betrokken schoolleider met bestuurlijke ervaring; interim directeur in het onderwijs.

Met oprechte belangstelling voor de collega’s ontstaan vaak goede gesprekken. Dat legt een basis voor een goede werkrelatie. Ik ben duidelijk in wat ik waarneem en wat ik van collega’s verwacht. Openheid en eerlijkheid kenmerken mijn persoonlijk handelen. Ik heb een goed analytisch vermogen en kan goed structureren. Samen met het team werk ik graag aan het realiseren van verbeteringen.

Vertrouwen winnen begint met vertrouwen geven.Dat doe ik door naar collega’s toe vertrouwen uit te spreken en hen verantwoordelijkheid te geven. Door met hen over de voortgang van de taken te spreken houd ik de vinger aan de pols en kan ik hen ondersteuning bieden. Collega’s ervaren dat we samen de verantwoordelijkheid voor de school dragen.

Ik ben geregistreerd in het schoolleidersregister.

Werken in het onderwijs betekent voor mij me inzetten voor de ontwikkeling van kinderen. De vraag wat een initiatief bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen staat centraal bij mijn overwegingen. Dat uitgangspunt betrek ik op alle lagen van een organisatie.

Ik houd van stabiliteit. Dat heb ik weten te realiseren in mijn vorige baan en dat realiseer ik ook graag op de scholen waar ik kom. Daarmee zorg ik ervoor dat het team zich kan richten op de kerntaak: onderwijs geven aan kinderen in een stabiele en veilige omgeving.

Werken in het onderwijs betekent een leven lang leren. Jezelf blijven ontwikkelen is essentieel. Dat doe ik, maar ik draag dat ook uit.

Op deze manier draag ik de missie van WVS Onderwijs uit: ‘Gewoon zorgen dat het beter werkt’.

“In schooljaar 2019 – 2020 heeft Iepko Weijdema als interim – directeur leiding gegeven aan OBS De Morskring van PROOLeiden – Leiderdorp te Leiden. Daarnaast heeft hij de directies van een tweetal andere scholen binnen de scholengroep ondersteund. Ik heb Iepko tijdens het uitvoeren van die opdrachten ervaren als een professional met veel ervaring en kennis van zaken. Hij is organisatie sensitief en weet daardoor bestuurlijke vraagstukken, school – en persoonlijke belangen met elkaar te verbinden. Daarnaast beschikt Iepko over een integrale blik, waardoor hij alle beleidsdomeinen bij het uitvoeren van de opdracht met elkaar in verbinding brengt. Hierdoor wordt een school daadwerkelijk integraal aangestuurd. Iepko is ook een prettige persoonlijkheid. Hij is rustig, duidelijk in zijn communicatie, opbrengstgericht en een fijne professional om mee samen te werken.

Marton de Pinth; bestuurder PROO Leiden