Zwakke scholen

Zo hard gewerkt en toch een (zeer) zwakke school! De emoties vliegen dan vaak alle kanten op.

Begrijpelijk, maar meestal ontstaat ook al snel de behoefte om er ‘weer vanaf te komen’. Een primaire reactie is om nog harder te gaan werken en een enkeling gooit de handdoek in de ring.

De ouders van leerlingen op zwakke scholen, laten ook van zich horen. Ze willen vaak liever weten wat er aan gedaan gaat worden in plaats van antwoord op de vraag hoe het komt. Want het gaat wel om hun kind/kinderen dat onderwijs krijgt op deze zwakke school.

De verbeterpunten van zwakke scholen goed in beeld brengen en planmatig aan de slag gaan; dat kenmerkt onze werkwijze. Op basis van het inspectierapport maken we een nadere analyse door gerichte klassenbezoeken en geven we een heldere terugkoppeling van de bevindingen naar de individuele leerkracht en het team. Vervolgens gaan we met elkaar niet alleen de afgesproken verbetering implementeren, maar ook monitoren. We zijn immers met elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs op onze school!

Zwakke scholen

Of het nu gaat om dalende onderwijsresultaten of om het uitvoeren van een herstelopdracht van de inspectie, wij hebben hiervoor de juiste expertise in eigen huis en tevens ruime ervaring in samenwerking met de vliegende brigade van het PO.

De status zwakke school voorblijven? Zet dan naast de reguliere directeur een WVS-ondersteuner.