Verandering organisatiestructuur

Krapte op de arbeidsmarkt, verandering van schoolprofiel of visie, het opzetten van een integraal kind centrum of nieuwbouw kunnen aanleiding zijn om de organisatievorm van het onderwijs te veranderen. Het doorbreken van vaste routines (bijvoorbeeld het leerstofjaarklassensysteem) is een ingewikkeld proces. Het ontbreken van de ideale oplossing maakt het extra ingewikkeld. De coronacrisis heeft ons versneld andere vaardigheden geleerd, het is de uitdaging om het goede hieruit vast te houden en toe te passen in de situatie van het ‘nieuwe normaal’.

Wil je het onderwijs veranderen, dan is een goede begeleiding, sturing en borging essentieel, want er zijn volop ‘ja-maars’. Een verandering komt alleen maar echt tot stand als men zelf eigenaar is van de oplossing.

Ons team van experts staat daarom klaar om vanuit succesfactoren het ‘andere onderwijs’ te helpen ontwerpen. Dit doen we door directie en team te ondersteunen bij het inventariseren van hun knelpunten, we prikkelen om te komen met eigen (out of the box) oplossingen en we coachen mensen in de emotie rond het onbekende.

Dit kan vorm gegeven worden als onderdeel van een interim-opdracht, als managementondersteuner of vanuit een adviserende rol.

Meer weten over hoe wij samen dit proces aanpakken en welke mogelijkheden er zijn? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend en verkennend gesprek.