Stagnerende schoolontwikkeling

In elke organisatie krijg je er mee te maken: na een periode van fijn samenwerken, mooie resultaten en enthousiaste ouders gaat het schuren. Een nieuwe duo-collega, een andere directeur, een ander type ouder/kind – het kan er allemaal de oorzaak van zijn dat de energie weglekt, er onderlinge frustraties ontstaan en mede daardoor de schoolontwikkeling stagneert.

Regelmatig krijgen we in zo’n situatie de opdracht mee: zorg voor verdere professionalisering van het team. Wat we dan signaleren is: teamleden durven elkaar niet aan te spreken, er wordt om een bepaalde situatie ‘heen georganiseerd’ en er is geen eenduidige aanpak binnen de school.

Onze interim-directeuren gaan de uitdaging en verantwoordelijkheid voor de verbetering hiervan niet uit de weg. Met enerzijds onze ruime ervaring en anderzijds onze frisse blik helpen wij de individuele medewerker en het team te reflecteren, relativeren en nieuwe samenwerkingsafspraken te maken. Hierbij zijn we constant gericht op het belang van de leerling.

Doordat wij oplossings- en resultaatgericht te werk gaan is vrijblijvendheid voor niemand aan de orde.