IKC Scholen

Samenwerking onderwijs en opvang

Onderwijs en opvang in één gebouw begint meer regel dan uitzondering te worden. Vaak is er dan sprake van meerdere organisaties met meerdere leidinggevenden in hetzelfde gebouw. Maar dat is nog geen IKC. De verschillende bekostigingswijzen, wet- en regelgeving, rechtsposities en culturen worden nog vaak als een drempel voor samenwerking gezien. Ook is er geen of een gedeeltelijke doorgaande lijn waarneembaar in pedagogische aanpak, leerlingvolgsystemen en communicatie. In het belang van het kind wordt de meerwaarde van samenwerken inmiddels wel onderschreven.


Een impuls hiervoor is wat ons betreft het aanstellen van een (interim-)directeur of projectleider met kennis van de verschillende disciplines en samenbindend ondernemerschap. WVS Onderwijs heeft medewerkers die opgeleid zijn voor en ervaring hebben in (I)KC organisaties. We kennen de dynamiek en de belangen van de verschillende partijen en weten als geen ander hoe belangrijk het is dat dit samenkomt.