Kernwaarden

Samen op een verrassende manier blijvend impact hebben op het onderwijs voor het kind

Dit is wat wij realiseren met onze inzet als interim-directeur op de scholen. Doorslaggevend is het belang van het kind, dat op ‘onze’ school onderwijs krijgt. WVS Onderwijs heeft hiervoor een zestal kernwaarden geformuleerd.


Samenwerken
wij hechten aan onderlinge samenwerking en maken optimaal gebruik van de expertise die binnen WVS Onderwijs voorhanden is. Wij stimuleren ook anderen hierin om op die manier het werk uit te voeren

Lef
een flinke dosis lef is nodig om een status quo te doorbreken en/of een stap vooruit te zetten

Integriteit
dit is een kernbegrip voor onze interim-directeuren; een belangrijke bouwsteen voor een veilige werkomgeving

Vertrouwen
werken vanuit vertrouwen is een basisvoorwaarde; vertrouwen geven is vertrouwen ontvangen (zonder daarin naïef te zijn)

Ontwikkeling
stilstand is achteruitgang; wij hechten eraan om zich continue te scholen en nieuwe ontwikkelingen eigen te maken

Passie en bezieling
wij zijn gepassioneerd betrokken bij hun werk en doen dit met een grote bezieling

Aan deze kernwaarden zijn onze interim-directeuren te herkennen en zijn hierop ook aanspreekbaar. Daarnaast dragen wij dit ook uit in onze opdrachten en stimuleren wij de ander om ook op deze manier in hun werk te staan.