Interim directie

Structurele meerwaarde

WVS Onderwijs is een interim bureau dat sinds 1999 actief is binnen het Primair Onderwijs. Wij willen van structurele meerwaarde zijn, als interim directie, voor het primaire proces bij onze opdrachtgevers. Om dit te realiseren moet er op basis van een goede analyse een koers voor de toekomst worden uitgezet.

Deze koers vertalen wij in concrete projecten met resultaatindicatoren. Hiervoor wordt commitment van alle medewerkers gevraagd, zodat zij eigenaar worden van het proces en het eindresultaat. Hiermee wordt gezorgd voor borging.

Succesfactor

Een goede school word je door een professionele samenwerking van alle medewerkers in het team. Dat de wijze van leiding geven door een directeur hierbij een belangrijke (succes)factor is, wordt onderschreven. Spannend wordt het als de schoolontwikkeling en de kwaliteiten van de directeur niet (meer) passend lijken te zijn.

Een veranderproces, en de borging ervan, moet zichtbaar zijn. Daarvoor hebben wij als interim directie structureel contact met de medewerkers door observaties en (voortgangs-) gesprekken; vanuit de verbinding resultaatgericht werken. Onze interim directeuren willen geen status quo creëren, maar het begin van een nieuwe fase zijn.

Focus

WVS Onderwijs heeft evenwichtige resultaatgerichte leidinggevenden, die als interim directie focus aanbrengt en de medewerkers op een juiste wijze positioneren in de organisatie (medeverantwoordelijkheid geven, maar ook verantwoording vragen).

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen werken wij met teamleiders. Deze teamleiders zijn voor onze interim directeuren beschikbaar als sparringpartner, maar zorgen ook voor de monitoring van de uitvoering van de opdracht. Ook een regelmatig contact met de opdrachtgever hierover, behoort tot de taken van de teamleider.