Categorie: Geen categorie

Werken bij WVS! – Egbert Schilstra

Op 1 augustus a.s. ga ik fulltime voor WVS aan de slag! Wat een geweldige uitdaging is dat!
Zo rond 2020 heb ik een gesprek gevoerd met Anco van Moolenbroek over het programma voor sociale veiligheid “M5” op mijn school in Kollumerzwaag. In het sociale praatje bespraken we mijn ambitie om te gaan werken als interim-directeur. Het zal niemand verbazen dat ik die middag alle informatie over ene organisatie in Gouda heb ontvangen. Hij bracht me in contact met Gert Laarman, als teamleider van regio Noord voor een oriënterend gesprek. Het paard was op de wagen.

Het heeft nog wel even geduurd voordat er zich een mogelijkheid voordeed waarbinnen ik mocht laten zien wat ik in huis had. Oktober 2021, een klus op redelijke afstand van mijn woonadres in Oosterwolde (Frl).
Mijn eerste opdracht was op een Daltonschool in Nijkerk. Een mooie opdracht welke ik op detacheringsbasis vanuit mijn eigen Stichting mocht oppakken. Het doel was helder. De school moest weer voor 5 jaar gecertificeerd worden voor het Daltononderwijs.
Daarnaast was het belangrijk om de school beter op de kaart te zetten. Er is namelijk maar 1 school voor Openbaar basisonderwijs in Nijkerk en toch gingen er leerlingen verloren.
Ik heb driekwart jaar met dit team gewerkt en de doelen zijn behaald. Een stabiele Daltonschool met een groeiend leerlingenaantal. Na het aanstellen van een nieuwe directeur kon ik deze missie afsluiten.

De duur van deze opdracht maakte een tweede termijn van detachering lastig. Daarom heb ik per augustus 2022 voor een tweede opdracht voor 50% ontslag genomen bij mijn oude stichting en kon ik voor 2,5 dagen een nieuwe klus aangaan in Kootstertille, in dienst van WVS. Relatief dichtbij huis. Naast een stukje professionele cultuur speelde hier ook een overladen ambitiepakket.
Keuzes maken, gesprekken voeren en werken aan kwaliteitsverbetering van de instructies werden mijn hoofdtaken. Tegelijkertijd voerde ik acquisitie om besturen in het noorden kennis te laten maken met WVS.

Per augustus 2023 mag ik me volledig in dienst stellen van WVS. Ik heb WVS de afgelopen tijd ervaren als een warme professionele organisatie waar ik ondanks mijn ervaring als directeur nog veel kan leren.
De eerste contacten voor een nieuwe opdracht zijn alweer gelegd. Ik zie uit naar mijn verder samenwerking binnen het team van interim-directeuren.


Lees het verhaal

WVS onderwijs / Melior advies ontwikkelt zich door in Noord – Oost Nederland

WVS  en Melior zijn in het westen van het land inmiddels een gerenommeerd interim– en adviesbureau, in mijn regio zijn we nog volop bezig dit te realiseren. Dit proces is kort voor de corona uitbraak gestart en dit heeft dus zeker belemmerend gewerkt.

Ik ben inmiddels een aantal jaar bezig om WVS / Melior in de regio Noord – Oost meer bekendheid te geven en natuurlijk om in opdrachten gewoon te zorgen dat het beter werkt en om te zorgen voor blijvend beter onderwijs.  Opdrachtgevers in deze regio weten WVS / Melior steeds beter en vaker te bereiken.

Inmiddels hebben wij bij meer dan 15 besturen als WVS / Melior ruim 30 opdrachten uitgevoerd.

Wat geven de opdrachtgevers aan ons terug:

  • Er is een goede uitvraag wat nodig is en een goede match tussen opdracht en degene die de opdracht uitvoert.
  • Er wordt door WVS / Melior bij een vraag snel geschakeld.
  • Er wordt m.b.t. interim-opdrachten via een plan van aanpak gewerkt. En dit plan wordt ook elke 8-10 weken besproken in de driehoek opdrachtgever – interimmer – opdrachtbegeleider.
  • Standaard is er een opdrachtbegeleider die vraagbaak is voor de interimmer en die ook de gespreksleider tussen opdrachtgever en interimmer is.
  • De opdracht wordt netjes afgerond d.m.v. een plan van overdracht, zodat de nieuwe directeur / intern begeleider voort kan werken op wat er opgebouwd is.

Vanaf augustus 2023 gaan we een volgende fase in. Ikzelf stap volledig over naar WVS / Melior, zodat ik nog beter opdrachtgevers en collega’s terzijde kan staan. Naast het werken met ZZP-ers gaan wij ons WVS / Melior team van medewerkers in eigen dienst verder uitbreiden. De eerste interim-directeur en eerste IB-er/kwaliteitsmedewerker zijn aangesteld en we staan op het punt om nog een aantal interimmers / adviseurs in dienst te nemen (een van hen stelt zich in deze nieuwsbrief voor).  Natuurlijk zijn we ook constant bezig om een goede kring van ZZP-ers aan ons te binden.

Wij hebben een kantoor in de stad Zwolle. Een mooi eigentijds ingericht gebouw waar we – centraal in onze regio – kunnen werken en (potentiële) opdrachtgevers kunnen ontvangen. We zijn vanaf de A28 snel en goed te bereiken met voldoende parkeergelegenheid.

We denken graag met een positief, kritische blik mee over wat nodig is voor blijvend beter onderwijs.

Gert Laarman
06-46261402
glaarman@wvsonderwijs.nl

Lees het verhaal

Even voorstellen..

Sinds januari 2023 maak ik deel uit van het team van WVS, als interim directeur. Na 13 jaar ervaring als (meerschools) directeur en het volgen van verschillende studies had ik een goed beeld van wat mij zo trekt aan het werken in het onderwijs en het directeurschap. Daarmee was duidelijk wat ik zocht in een nieuwe functie.

De verwachtingen die ik heb bij het interim directeurschap zijn tot nu toe uitgekomen. De uitdaging is om in relatief korte termijn iets duurzaams neer te zetten waar een school echt weer mee verder kan, afhankelijk van de opdracht natuurlijk. En juist die diversiteit in opdrachten is wat mij zo trekt, samen met het feit dat het uiteindelijk de mensen op de school zijn die het moeten (gaan) doen.

Ondanks de soms korte tijd dat je op een school bent, vind ik het erg belangrijk om mensen te leren kennen en te investeren in goede relaties. Mijn ervaring als directeur, maar daarvoor ook als leerkracht in het speciaal onderwijs helpen mij daar enorm bij. Geen kind is hetzelfde, maar ook geen school is hetzelfde. Mijn aanpak is dus ook nooit hetzelfde. Het is mooi om al zo snel te merken dat je met je ervaring en kunde echt iets bij kunt dragen aan de kwaliteit van een school. Hier steek ik graag veel tijd en energie in. Daarnaast speel ik in mijn vrije tijd graag piano, ook dit zegt iets over wie ik ben. Mocht u dit willen horen, zoek dan even op mijn naam op bijvoorbeeld Spotify.

Kees Jan Visser

Lees het verhaal

Aan de slag met ‘anders organiseren’

Anders organiseren… een actueel thema. Onze interim directeuren komen het (bijna) in elke opdracht tegen. Meestal ingegeven door het tekort aan personeel op de school, een uitdaging waarover in diverse onderwijsbladen en media wordt geschreven en gepuzzeld. Er zijn creatieve ideeën en oplossingen bedacht, tegelijkertijd is er geen pasklaar antwoord en is elke situatie weer anders. Dit maakt het zo complex voor besturen en directeuren, ook voor de interim in het veld.

Om scholen en besturen waarvoor wij werken zo goed mogelijk te helpen of te ondersteunen/adviseren, zijn wij als WVS Onderwijs en Melior Advies gaan onderzoeken welke bekende en onbekende factoren van invloed zijn op het slagen of falen van het anders organiseren. Zo willen wij aan de voorkant kunnen bepalen wat er nodig is om er een succes van te maken. Voor het gemak hebben wij deze factoren ‘succesfactoren’ genoemd. Met de succesfactoren in de hand, hebben wij besturen gesproken om te ervaren welke puzzels en parels zij in de reeds in gang gezette projecten tegen zijn gekomen. Dit heeft ons inzicht gegeven in wat wij het veld kunnen bieden.

Tijdens de gesprekken is gebleken dat de schoolleider cruciaal is. Op zich is dit geen verrassing, hij of zij is immers de spin in het web tussen bestuur, team, ouders en leerlingen. Het op schoolniveau aansturen van het veranderproces vergt stuurmanskunst van de schoolleider. Een van de belangrijke aspecten is de vrije ruimte die een schoolleider heeft om het proces goed aan te sturen en welke financiële investering de schoolleider kan inzetten voor de verandering. In de praktijk blijkt dat de waan van de dag de schoolleider zoveel tijd kost, dat er nauwelijks tijd is om het proces goed aan te sturen.

Een van onze collega’s is gevraagd om als projectleider samen met een tweede externe het komende schooljaar ‘het onderwijs anders te gaan organiseren’. Zowel vanuit visie (onderwijsaanbod meer op maat), als vanuit de urgentie van minder beschikbare formatie, wordt het veranderingsproces ingezet. Na een verkenning met het team van de verschillende mogelijkheden wordt een keuze gemaakt. Vervolgens zal onze collega het team begeleiden in pilots, tussentijdse evaluaties, aanpassingen en de implementatie van het nieuwe organisatiemodel. In dit scenario wordt de directeur van de school ondersteund, zodat deze zich kan richten op de dagelijkse schoolorganisatie en tevens een sparringpartner heeft voor alle leiderschapsdomeinen waarop het anders organiseren invloed zal hebben.

Verder gaven besturen aan dat het ‘anders organiseren’ een sterk op maat gericht proces is, per school verschillend. Zij geven aan dat er op bestuursniveau vooral een taak ligt m.b.t. het faciliteren van het veranderproces.

De slagingskans van anders organiseren is en blijft afhankelijk van diverse externe en interne factoren.

Geïnteresseerd in/behoefte aan ondersteuning of een vrijblijvend gesprek over onze mogelijkheden?

Wij staan u graag te woord.

Lees het verhaal

“Breng de tent op orde”

Ongeveer een jaar geleden gebruikte ik in deze nieuwsbrief de metafoor van mijn ingestorte voortent. We zijn inmiddels een jaar verder en ik gebruik deze metafoor ook deze keer.

Hoe ging het verder met mijn voortent? Die tent hadden we domweg nodig, dus wij hebben overal en nergens tentstokken vandaan gehaald en hebben zo de tent weer op de been gekregen. Het zag er aan de buitenkant gewoon goed uit, maar binnen leek het wel of er een steiger was neergezet, zoveel steunstokken hadden we gebruikt. Daarnaast hadden we met de altijd handige duct tape de gaten in het dak dichtgeplakt en zo zijn we het hele kampeerseizoen goed doorgekomen.

Ondertussen hadden we contact gehad met de fabriek en afgesproken het dak te laten vervangen en  hebben we een nieuw frame gekocht (de bij de tent horende standaard set). Natuurlijk binnen het door de verzekering beschikbaar gestelde budget! Op deze manier konden we wat nog gewoon goed en vertrouwd was, blijven gebruiken en wat vervangen moest worden, hebben we vernieuwd. Maar door ervaring wijs geworden, hebben we vanaf het begin onze tent verstevigd door extra steunstokken en dakleggers (natuurlijk niet echt horend bij onze voortent) aan te brengen. Want niet alleen sneeuwbuien, ook behoorlijke hoosbuien kunnen je tent zomaar veranderen in een bouwval.

En als we vanuit deze schets naar de schoolpraktijk gaan, dan is bovenstaande precies ook wat ik het afgelopen jaar heb gehoord en gezien. In onze opdrachten werd gevraagd om met elkaar de ‘tent’ weer op orde te brengen, te versterken en waar nodig ook veranderingen door te voeren. Hierbij was het steeds de bedoeling om te behouden wat goed (en vertrouwd) was, maar konden ook nieuwe versterkingen in persoon (ook niet onderwijsbevoegden) en/of methodiek worden binnengehaald.

Enkele voorbeelden leest u in deze nieuwsbrief.

Lees het verhaal