Aan de slag met ‘anders organiseren’

Anders organiseren… een actueel thema. Onze interim directeuren komen het (bijna) in elke opdracht tegen. Meestal ingegeven door het tekort aan personeel op de school, een uitdaging waarover in diverse onderwijsbladen en media wordt geschreven en gepuzzeld. Er zijn creatieve ideeën en oplossingen bedacht, tegelijkertijd is er geen pasklaar antwoord en is elke situatie weer anders. Dit maakt het zo complex voor besturen en directeuren, ook voor de interim in het veld.

Om scholen en besturen waarvoor wij werken zo goed mogelijk te helpen of te ondersteunen/adviseren, zijn wij als WVS Onderwijs en Melior Advies gaan onderzoeken welke bekende en onbekende factoren van invloed zijn op het slagen of falen van het anders organiseren. Zo willen wij aan de voorkant kunnen bepalen wat er nodig is om er een succes van te maken. Voor het gemak hebben wij deze factoren ‘succesfactoren’ genoemd. Met de succesfactoren in de hand, hebben wij besturen gesproken om te ervaren welke puzzels en parels zij in de reeds in gang gezette projecten tegen zijn gekomen. Dit heeft ons inzicht gegeven in wat wij het veld kunnen bieden.

Tijdens de gesprekken is gebleken dat de schoolleider cruciaal is. Op zich is dit geen verrassing, hij of zij is immers de spin in het web tussen bestuur, team, ouders en leerlingen. Het op schoolniveau aansturen van het veranderproces vergt stuurmanskunst van de schoolleider. Een van de belangrijke aspecten is de vrije ruimte die een schoolleider heeft om het proces goed aan te sturen en welke financiële investering de schoolleider kan inzetten voor de verandering. In de praktijk blijkt dat de waan van de dag de schoolleider zoveel tijd kost, dat er nauwelijks tijd is om het proces goed aan te sturen.

Een van onze collega’s is gevraagd om als projectleider samen met een tweede externe het komende schooljaar ‘het onderwijs anders te gaan organiseren’. Zowel vanuit visie (onderwijsaanbod meer op maat), als vanuit de urgentie van minder beschikbare formatie, wordt het veranderingsproces ingezet. Na een verkenning met het team van de verschillende mogelijkheden wordt een keuze gemaakt. Vervolgens zal onze collega het team begeleiden in pilots, tussentijdse evaluaties, aanpassingen en de implementatie van het nieuwe organisatiemodel. In dit scenario wordt de directeur van de school ondersteund, zodat deze zich kan richten op de dagelijkse schoolorganisatie en tevens een sparringpartner heeft voor alle leiderschapsdomeinen waarop het anders organiseren invloed zal hebben.

Verder gaven besturen aan dat het ‘anders organiseren’ een sterk op maat gericht proces is, per school verschillend. Zij geven aan dat er op bestuursniveau vooral een taak ligt m.b.t. het faciliteren van het veranderproces.

De slagingskans van anders organiseren is en blijft afhankelijk van diverse externe en interne factoren.

Geïnteresseerd in/behoefte aan ondersteuning of een vrijblijvend gesprek over onze mogelijkheden?

Wij staan u graag te woord.